Περί Ημών

PUTO, TOPI & PARTNERS είναι ένα αλβανικό δηκιγορικό γραφείο που δρα με αποφασιστικότητα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον προσφέροντας τις καλύτερες νομικές λύσεις προς όφελος των πελατών.

Το να αναπτύξεις μια επιχείρηση στην Αλβανία σημαίνει να βασίζεσαι σε ένα νομικό οργανισμό, κατάλληλο ώστε να πραγματοποιήσει το πλεονεκτικότερο σύστημα για την προστασία της δράσης του πελάτη και να διατηρεί υγιείς σχέσεις με τις αλβανικές αρχές.

Έμπειροι δικηγόροι με βαθειά κίνητρα και με βαθειές και ευρείς γνώσεις περί αλβανικής νομοθεσίας και πραγματικότητας, θα βρεθούν αμέσως κοντά Σας, προσφέροντάς Σας τις καταλληλότερες λύσεις. Τα μέλη του γραφείου μας, όχι μόνο κατέχουν ευρείς γνώσεις στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου αλλά συνεργάζονται στενά και με άλλα ξένα νομικά γραφεία.

Τα μέλη του γραφείου μας, θα είναι στη διάθεσή Σας ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, προσφέροντάς Σας τις καλύτερες νομικές υπηρεσίες το νωρίτερο δυνατόν.

Για μια πιό λεπτομερή παρουσίαση, συμβουλευτείτε τα εξής άρθρα....