Μέλη του γραφείου

Δικηγόρος: Κος. Erald Topi

Γεννημένος στα Τίρανα το 1983. Απόκτηση άδειας δικηγορικού επαγγέλματος το 2006.

Εκπαίδευση:

 • Απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Τιράνων το 2005.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στον τομέα του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Τιράνων.
 • Λέκτωρας του Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματιστικές υποθέσεις και Σωματεία, Ακίνητες περιουσίες, Τραπεζικές υποθέσεις και Ασφαλίσεις.


Δικηγόρος: Κος. Erlir Puto

Γεννημένος στην Καβάια (Αλβανία) στις 11 Ιουνίου 1980. Απόκτηση άδειας δικηγορικού επαγγέλματος το 2007.

Εκπαίδευση:

 • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου του Μιλάνου (Ιταλία), ως αριστούχος.
 • Σχολή Ειδίκευσης στα Νομικά Επαγγέλματα στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
 • Βοηθός στο Πρωτοδικείου του Μιλάνου (τομέας χρεωκοπιών), της Γενικής Εισαγγελίας του κράτους και του Διοικητικό Δικαστηρίου του Μιλάνου.
 • Λέκτωρας του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Χρεωκοπίες, Χρηματιστικές υποθέσεις και Σωματεία, Πνευματικά Δικαιώματα, Εργατικό Δίκαιο.


Βοηθός Δικηγόρος: Elisabeta Salla

Εκπαίδευση:

 • Απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Τιράνων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στον τομέα του Ευρωπαϊκό Δίκαιο των επιχειρήσεωνστο -Πανεπιστήμιο Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Αγγλικά, ελληνικά και Ιταλικά.

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, συγγραφικό δικαίωμα, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματιστικές υποθέσεις και Σωματεία.


Βοηθός Δικηγόρος: Elisabeta Gjoni

Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Δίκαιο- Νομική Σχολή- Πανεπιστημίου Τιράνων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στον τομέα του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο.


Βοηθός Δικηγόρος: Jonela Hoxha

Εκπαίδευση:

 • Απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Τιράνων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στον τομέα του Ευρωπαϊκό Δίκαιο των επιχειρήσεωνστο -Πανεπιστήμιο Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Αγγλικά,και Ιταλικά.

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Χρηματιστικές υποθέσεις και Σωματεία.


External advisor: Κος. Kujtim Puto

Γεννημένος στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας, στις 21 Ιουλίου 1949. Απόκτηση άδειας δικηγορικού επαγγέλματος το 1992.

Εκπαίδευση:

 • Απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Τιράνων το 1971.

 • Δικαστής και Πρόεδρος του Δικαστηρίου στις Επαρχίες Αργυροκάστρου, Δυρραχίου, Καβάιας από 1972 - 1981.
 • Νομικός σύμβουλος και διευθυντής της διεύθυνσης κωδικοποίησης νομοθεσίας του Αλβανικού Κοινοβουλίου.
 • Μέλος του Αρείου Πάγου της Αλβανικής Δημοκρατίας από 1998 - 2010.
 • Λέκτωρας Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τιράνων.

Ξένες γλώσσες:

Αλβανικά, Γαλλικά και Ρώσσικα

Τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

Συνταγματικό Δίκαιο, Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, Αστική Δικονομία και Οικογενειακό Δίκαιο.